Home  
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา " เรียนรอบโลก "
 
:: สอบชิงทุน ก.พ. เรียนโทต่างประเทศ


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิให้บรรจุเข้ารับราชการได้ ขอรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ) จำนวน 10 ทุน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2552 ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครและแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
  
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
   ย่ำแดนอาทิตย์อุทัย ...
   ฝรั่งเศสมอบทุนปี 2010 ...
   จิรพนธ์ บุญพอ ...
   ทุน IAESTE ประจำปี 2553 ...
   ทุนเรียนการท่องเทียว โรงแรม ที่ออสเตรเลีย ...