Home  
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา " เรียนรอบโลก "
  ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ  ช่างภาพ : ชยวรรศ มานะศิริ
 
:: นักวิทย์น้อย True
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทางปัญญา ทั้งนี้หากระบบการศึกษาไทยมีการกระตุ้น และปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญตั้งแต่วัยเยาว์ ย่อมเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อีกทางหนึ่ง
          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย หรือ สวทศ. ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 นั่นคือ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือนักวิทย์น้อย True
          สำหรับโครงการประจำปี 2551 เพิ่งประกาศผลโครงงานที่ได้รับรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 15 โครงงาน จาก 345 โครงงานทั่วประเทศ
          นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ กล่าวถึงการประกวดโครงงาน ประจำปี 2551 ว่า ?เป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองจากการทำโครงงาน ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องยาก ๆ แต่นำเอาเรื่องง่าย ๆใกล้ตัว ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว มาคิดเป็นโจทย์ และใช้วิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบออกมาเป็นโครงงาน?
          ทั้งนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ?นักวิทย์น้อย True? ประจำปี 2551 จำนวน 15 โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย แบ่งรางวัลออกเป็นเหรียญทองแดงจำนวน 12 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล และเหรียญทอง 1 รางวัล โดยผลการประกวดมีดังนี้
          รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ โครงงานกุดจอกน้อยรักษ์พันธุ์ข้าวไทย (ร.ร.บ้านกุดจอกน้อย จ.สกลนคร) โครงงานการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมโดยการทำแผนที่สีเขียว Green Map (ร.ร.วัดแสมดำ กทม.) โครงงานจากวัสดุกินน้ำมัน สู่เชื้อเพลิงอัดแท่ง (ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม) โครงงานน้ำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวผสมปุ๋ยคอกทำให้ปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มมากกว่าปุ๋ยเคมี (ร.ร.บ้านเขาหลัก จ.ตรัง) โครงงานใบพืชเพิ่มน้ำหนัก (ร.ร.วัดนางบวช จ.สุพรรณบุรี) โครงงานพิชิตสารพิษจากยาฆ่าแมลงด้วยพืชสมุนไพร (ร.ร.หมู่บ้านเศรษฐกิจ กทม.) โครงงานศึกษาการกำจัดหอยทากจากพืชพื้นบ้าน (ร.ร.บ้านแม่จะเราสองแคว จ.ตาก) โครงงานกระป๋องควบคุมอุณหภูมิ (ร.ร.บ้านขนวน จ.ขอนแก่น) โครงงานกังหันดนตรี (ร.ร.อนุบาลลพบุรี จ.ลพบุรี) โครงงานน้ำไหลไฟสว่างด้วยพลังกังหันลม (ร.ร.คำเที่ยงอนุสสรณ์ จ.เชียงใหม่) โครงงานบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติทดแทนโฟม (ร.ร.อนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม) โครงงาน Good Game Good Earth (ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กทม.)
          รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ โครงงานความลับของนกกางเขน (ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กทม.) และโครงงานเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดแห้งพลังเศรษฐกิจพอเพียง (ร.ร.วัดอุดมรังสี (ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์) กทม.)
          รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ โครงงานที่ย่างไก่สลายควัน (ร.ร.สุเหร่าหะยีมินา กทม.)

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104949 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
   ค้นหาผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่ทาง HISTORY ...
   การประกวดผลงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ...
   HI-100th Asia-Pacific Youth Rally ...
   Young Financial Star Competition ...
   ประกวดยูทิป เฟรชชี่ ไอดอล 2009 ...