Home  
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา " เรียนรอบโลก "
  ผู้เขียน : ภาวดี ทิพยรักษ์ : บริติช เคานซิล   ช่างภาพ : -
 
:: คำถามที่พบบ่อย
เตรียมพร้อมก่อนสอบพูด

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 

          โดยทั่วไปนั้น หากต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ คุณต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ และได้คะแนนตามที่ทางสถาบันนั้นกำหนดไว้ IELTS ซึ่งเป็นระบบการสอบเพื่อใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สาเหตุสำคัญที่ทำให้สถาบันการศึกษาทั่วโลกให้ความไว้วางใจกับระบบการสอบ IELTS นั้นคือ ลักษณะการทดสอบทักษะด้านการพูดแบบตัวต่อตัว (face-to-face Speaking module) ที่ได้มาตรฐานสากล ฉบับนี้เราจะมานำเสนอคำถามที่พบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบทักษะด้านการพูด IELTS กัน
         
ผู้สอบทุกคนจะได้คำถามเดียวกันหรือไม่
          ไม่ ในการสอบนั้นเป็นไปได้ที่จะมีคำถามและหัวข้อที่หลากหลาย ดังนั้นการสอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
         
ผู้สอบสามารถนำอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง
          ผู้สอบสามารถนำเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) เข้าห้องสอบได้เท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการทำสอบ อาจารย์ผู้สอบจะจัดเตรียมไว้ให้แล้ว
          ทำไมต้องมีการอัดเสียงในการสอบพูด IELTS 
          การอัดเสียงนั้นมีประโยชน์ในกรณีที่ผู้สอบต้องการให้ตรวจสอบคะแนนของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
         
ถ้าผู้สอบไม่มีความรู้เลยในหัวข้อส่วนที่ 2 จะต้องทำอย่างไร
          หัวข้อที่มีในการสอบพูดนั้นได้ถูกคัดเลือกมาอย่างดี เพื่อให้มีเนื้อหาที่สะท้อนถึงประสบการณ์โดยทั่ว ๆ ไป ดังนั้นผู้สอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษใด ๆ ในการตอบคำถามนี้ และไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้สอบจะไม่สามารถพูดในหัวข้อนี้ได้เลย
         
ผู้สอบสามารถเริ่มพูดก่อนที่เวลาในการเตรียมตัว 1 นาที จะหมดได้หรือไม่
          ได้ ถ้าผู้สอบไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวทั้ง 1 นาที ผู้สอบสามารถเริ่มพูดได้เลยเมื่อพร้อม อย่างไรก็ตาม ผู้สอบควรจะใช้เวลาที่มีให้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่
         
ผู้สอบควรพูดในส่วนที่ 2 นานเท่าไหร่
          ผู้สอบจะมีโอกาสพูดในส่วนนี้เป็นเวลา 2 นาที ผู้สอบควรใช้เวลาในการพูดให้เต็ม 2 นาที เพื่อให้อาจารย์ผู้สอบได้มีข้อมูลสำหรับเอามาคิดเป็นคะแนน
         
ผู้สอบควรทำอย่างไร ถ้าไม่เข้าใจคำถามหรือหัวข้อในส่วนที่  2
          ผู้สอบควรแจ้งกับอาจารย์ผู้สอบว่าไม่เข้าใจ ในการพูดส่วนที่ 1 หรือ 2 อาจารย์ผู้สอบสามารถถามคำถามซ้ำอีกครั้งได้ ในส่วนที่ 2 ผู้สอบควรดูหัวข้อในบัตรคำถามให้ดี เพราะบางทีบทพูดที่ปรากฏอยู่ในบัตรอาจช่วยให้เดาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจได้ ในส่วนที่ 3 อาจารย์ผู้สอบสามารถแสดงคำถามอีกครั้ง หรืออาจจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ถ้าคำถามนั้นยากเป็นพิเศษ

          ผู้สอบต้องเขียนโน้ตในการสอบส่วนที่ 2 หรือไม่
          ไม่ต้อง การเขียนโน้ตเป็นแค่ทางเลือกให้ผู้สอบเท่านั้น บางคนชอบที่จะคิดว่าจะพูดอะไรมากกว่าในขณะที่บางคนเห็นว่าการเขียนช่วยให้จัดลำดับความคิดได้ และทำให้พูดได้เรื่อย ๆ
         
ผู้สอบเขียนอะไรลงในบัตรคำถามได้หรือไม่
          ไม่ได้ อาจารย์ผู้สอบจะมีกระดาษให้เขียนโน้ตต่างหาก
         
การท่องจำบทพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับบ้านเกิดหรืองานของผู้สอบเอาไว้ ถือว่าเป็นความคิดที่ดีใช่หรือไม่
          ไม่ใช่ ผู้สอบควรฟังอาจารย์ผู้สอบอย่างตั้งใจ และตอบไปตามคำถามที่ได้ยิน การท่องจำมักจะทำให้ตอบคำถามผิดประเด็น และอาจมีผลต่อการออกเสียงได้ 
         
อาจารย์ผู้สอบสามารถแนะนำหลังจากการสอบได้หรือไม่
          ไม่ได้ อาจารย์ผู้สอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้บอกผลใด ๆ หลังการสอบ และผู้สอบก็ไม่ควรจะถามเรื่องนี้ด้วย
         

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60105677 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
   กลเม็ดเพิ่มคะแนนเขียนเชิงฝึกอบรมทั่วไป ...
   เตรียมพร้อมก่อนสอบ ...
   ฝึกฝนอย่างมีเทคนิค ...
   สอบอ่านเชิงฝึกอบรมทั่วไป ...
   ข้อควรระวังในการสอบพูด ...