ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : จิระนันต์
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา รวม 240 ทุน

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้
          สำหรับในปีการศึกษา 2556 มีทุนให้ทั้งสิ้นรวม 240 ทุน เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท โดยจะแบ่งเป็นทุนต่าง ๆ ดังนี้
          -กองทุนการศึกษามูลนิธิท้าวมหาพรหม-โรงแรมเอราวัณ จำนวน 84 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
          -กองทุนการศึกษาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จำนวน 65 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
          -กองทุนการศึกษาศาสตราไพจิตร โรจนวานิช จำนวน 11 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
          -บมจ. ซีพี ออลล์ จำนวน 48 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
          -บริษัท เวิล์ด เลเทคซ์ ซัพพลาย จำกัดจำนวน 32 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
          คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
          1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 180 ทุน แบ่งตามรหัสดังนี้
          -รหัส B55xxxxx จำนวน 60 ทุน
          -รหัส B54xxxxx จำนวน 60 ทุน
          -รหัส B53xxxxx จำนวน 60 ทุน
          -สำหรับรหัส B56xxxxx จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในภาคการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 60 ทุน
          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของภาคการศึกษาที่ 2/2555 ไม่ต่ำกว่า 2.00
          3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
          4. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ และปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
          5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
          กำหนดการขอรับทุน
          -เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
          -คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับทุน วันที่ 22 มีนาคม 2556
          -ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 26 มีนาคม 2556
          หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
          1. ใบคำขอทุนการศึกษา (ตามแบบฟอร์มของงานทุนการศึกษา)
          -ใบสมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร ที่ติดรูปถ่ายนักศึกษาแล้ว
          -หนังสือรับรองรายได้
          -แผนผังรูปถ่ายบ้าน
          -รายการทรัพย์สินครอบครัว
          2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
          3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2555
          4. สำเนาเอกสารรับรองการทำกิจกรรมมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม หรือใบรับรองการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
          5. ภาพถ่ายบ้าน จำนวน 5-6 ภาพ ประกอบด้วย ภาพด้านหน้าบ้าน ภาพห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น หรือภาพโถงด้านในของบ้าน ภาพห้องนอนของทุกห้อง ภาพห้องครัว และภาพบริเวณด้านหลังบ้าน
          ผู้สนใจติดต่อ งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3114 ถึง 5, 0-4422-3129 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sut.ac.th


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต ครั้งที่ 1 ...
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  คัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถฯ ...
  สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า ...
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  บริษัทโตชิบา ประเทศไทย   จัดโครงการ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 25 ชิงทุนการศึกษา ...