ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
:: ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี


 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
หากกล่าวถึงบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด หลายคนคงรู้จักกันไปอย่างดี ในฐานะบริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า “ชาร์ป” ในประเทศไทย โดยการดำเนินธุรกิจของคุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ซึ่งนอกเหนิกจากการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จแล้ว ทั้ง 2 ท่านยังเล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังต้องการการศึกษา ดังนั้นเมื่อปี 2544 ที่ผ่าน ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด โดยคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธานคณะดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนกรุงไทยการฟ้า” ให้กับนักเรียนที่ยากจนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงยังมอบทุนการศึกษาแก่สามเณร จากทั่วประเทศได้มีโอกาสเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ขึ้นชั้น ม.1 ไปจนถึงการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา เท่าที่เยาวชนผู้รับโอกาสจะสามารถเรียนได้ตามความสามารถของตนเอง รวมกว่า 1,000 ทุนหมุนเวียนแก่เยาวชนที่จบการศึกษามาแล้วตั้งแต่ปีแรกในการมอบทุน จนบัดนี้เข้าสู่ปีที่ 12 โดยใช้งบประมาณโดยรวมในการมอบทุนการศึกษาไปกว่า 135 ล้านบาท และมีเยาวชนที่จบการศึกษาจากทุนดังกล่าวไปแล้วจำนวนถึง 978 คน สำหรับ “ทุนกรุงไทยการฟ้า” ถือเป็นทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชนที่ไม่ได้มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดี เรียนเก่ง แต่ด้วยความตั้งใจของคุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย นั้นมีความปราถนาที่ต้องการมอบโอกาสให้กับเยาวชนที่ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่ง หัวดี แต่ต้องการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดทุนทรัพย์ มีฐานะยากจนจริงๆ มีความประพฤติดี และตั้งใจจะศึกษาต่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จบชั้น ม.6 ได้มีโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับที่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จะได้ทำการประกาศมอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสไปยังสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อรับสมัคร และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การขอรับทุนตามจำนวนที่มีเยาวชนจบการศึกษาไป รวมถึงจำนวนเยาวชนที่ออกจากการศึกษากลางคันและขอสละสิทธิ์ เพื่อรับผู้รับทุนให้อยู่ในจำนวน 1,000 ทุนของทุกปีที่ได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนเข้าบัญชีเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายเมื่อต้องมีการย้ายถิ่นมาเรียนในต่างจังหวัด โดยนักเรียนที่ได้รับทุนแต่ละราย หากมีความสามารถเรียนต่อตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนจบถึงในระดับปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายที่ทางโครงการฯ รับผิดชอบทุนละ 4,000-20,000 บาทต่อปี โดยค่าใช้จ่ายรวมประมาณรายละ 180,000 บาท ซึ่งทางผู้รับทุนจะต้องแจ้งความประสงค์แก่บริษัทฯ ในทุกๆ ปีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอต่อทุนในทุกปีการศึกษาจนกว่าจะเรียนจบ ซึ่งโครงการ “ทุนกรุงไทยการฟ้า” นี้จะเป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีกฎระเบียบใดๆ ในการใช้ทุนคืน หรือหวังผลตอบแทนใดๆ เพียงแต่ต้องการให้เยาวชนของชาติได้กลายเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตหลังจากที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ควรจะกลับไปรับใช้ท้องถิ่น โดยการนำความรู้ความสามารถของตนเองไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ต่อไป และด้วยเหตุนี้ทางโครงการฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโครงการ “ทุนกรุงไทยการฟ้า” หลังจากที่เริ่มมีเยาวชนที่จบการศึกษาแล้ว และเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ได้มีโอกาสรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในท้องถิ่นต่างๆ ที่เยาวชนเหล่านี้ได้เติบโต และจากมาเพื่อมาศึกษาหาความรู้ได้กลับไปช่วยเหลือท้องถิ่นภูมิลำเนาของตัวเองอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จะได้สานต่อและสนับสนุนเยาวชนเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว ให้กลับไปสร้างประโยชน์แก่สังคมต่อไป สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจขอรับทุนในปีต่อไปให้แก่เยาวชน และเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังกัดของตนเอง สามารถติดต่อของรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ โครงการทุนการศึกษา บ.กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ชั้น 9 อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล์ scholarship@thaicity.co.th

 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  โครงการ MK Sunday Together ครั้งที่ 12 ชวนพี่จูงน้องเรียนรู้งานศิลป์ผ่านเสียง    ...
  ยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ เวทีสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย   ...
  ครบรอบ 50 ปี ม.กรุงเทพ ความสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง   ...
  TK แจ้งเกิด 2012 พัฒนา เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะที่ถูกต้อง   ...
  แซส เคอริคูลัม พาธเวย์ บทเรียนออนไลน์   ...