ค้นหาคอร์สเรียนต่างประเทศ
ทุนการศึกษา
•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง •มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ •รัฐบาลโมร็อกโก •สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา •มหาวิทยาลัยรามคำแหง •มูลนิธิฮิตาชิ •สกว. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต •มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ •มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ •มหาวิทยาลัยศิลปากร
  พิมพ์ |     ส่งให้เพื่อน

ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : ภรณ์
:: มสธ.รับนศ.ปีการศึกษา 2/2553
เปิดสอนใน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
       
         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ป


 
  อ่านข่าวย้อนหลัง...ในหมวดเดียวกัน
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เปิดรับสมัครโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก) ...
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สอบคัดเลือกโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครเพิ่มพิเศษ พร้อมทุนการศึกษา ...
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ...
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  รับสมัครโควตานักเรียนมัธยม 28 จังหวัด ...